Agenda

Zwembad trainingen

Datum tijd Omschrijving Trainer

select agenda.*,voornaam||' '||tussen||' '||naam as naam from agenda left join lid on agenda.leider=lid.id where (soort='Training' or soort='Flessentraining') and datum>=1621288800 and publiek and (begin is null or begin<=1621288800) and (eind is null or eind>1621288800) order by datum,tijd,begin,eind;